.ირინა ჩანქსელიანიკომუნიკაციებისა და სამართლებრივი პროექტების მენეჯერი
უპირატესობები