.მაკა ნაჭყებია



''დავების განმხილველი ცენტრი'' გენერალური დირექტორი

   maka@drc-arbitration.ge

 








უპირატესობები